. Hromada sypkého materiálu

Česky Česká vlajka

English Britská vlajka

Objem hromady sypkého materiálu

Přesný výpočet objemu hromady sypkého materiálu má velký význam při projektové praxi, protože umožňuje navrhnout skladovací prostor tak, aby měl dostatečný objem, avšak bez zbytečně velkých rezerv, které by vedly ke zvýšeným investičním nákladům.

V této práci jsou zpracovány dva druhy skladovacího prostoru, t. j. prostor ve tvaru hranolu a prostor ve tvaru svislého válce. Jsou uvedeny potřebné výpočetní vztahy pro stanovení objemu vybraných tvarů zásobníků. Odvozené vztahy byly naprogramovány a tato stránka obsahuje i kalkulačky pro různé výpočty u všech typů uvažovaného skladovacího prostoru.

Proto není třeba podrobně studovat teoretickou část, stačí se pouze seznámit s použitými termíny. Rovnice byly pečlivě zkontrolovány, avšak pro úsporu místa jsou uvedeny bez důkazů. Důraz je kladen na numerické výpočty použitelné v praxi. Výsledky kalkulaček jsou uvedeny vždy na plný počet platných cifer, který pro praktické výpočty je třeba vhodně zaokrouhlit.

Výpočty jsou provedeny za těchto předpokladů:

Je známo, že dobře tekoucí materiály vytvářejí hromady velice blízké kuželu. To však neplatí u samotného vrcholu hromady, který je mírně zaoblený. Na to je třeba brát zřetel při zadávání výšky hromady a zadat poněkud větší hodnotu, než kterou dosáhne hromada reálného materiálu. Podobně je třeba kriticky hodnotit výsledky výpočtu i s ohledem na všechny odchylky od zmíněných předpokladů.

© 2014 Z.Lutovský, poslední revize 20. ledna 2015